Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през второто тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен към края на юни 2023 г. се увеличава с 0.5 хил, или с 1.4%, спрямо края на март 2023 г., като достигат 37.4 хиляди.