Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Сливен през второто тримесечие на 2023 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Сливен през второто тримесечие на 2023 г. е 20 и спрямо съответното тримесечие на 2022 г. намалява с 28.6%.