Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Сливен през второто тримесечие на 2023 година

По данни на Националния статистически институт през второто тримесечие на 2023 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 26 жилищни сгради с 30 жилища в тях и с 4 862 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 20 други сгради с 12 997 кв. м РЗП.