Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през първото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен към края на март 2023 г. се увеличава с 0.9 хил, или с 2.5%, спрямо края на декември 2022 г., като достигат 36.9 хиляди.