Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови стради в област Ловеч през първото тримесечие на 2023 година

През първото тримесечие на 2023 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 13 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с 1 531 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 27 други сгради с 3 474 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намалява с 40.9%, броят на жилищата в тях – с 43.5%, както и общата им застроена площ – със 77.2%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват с 47.1%, както и разгънатата им застроена площ – с 12.0%.