Противообществени прояви и пресъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Благоевград през 2022 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2022 г. на отчет[1] в детските педагогически стаи в област Благоевград са водени 506 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2021 г. броят им нараства с 22, или с 4.5%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 72.9%;
  • малолетни (8 – 13 години) – 27.1%;
  • момчета – 444 (87.7%);
  • момичета – 62 (12.3%);
  • учащи – 435 лица (86.0%);
  • в криминогенна среда живеят 151 малолетни и непълнолетни (29.8%).

[1] Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните лица се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.