Образование в област Кюстендил през учебната 2022/2023 година

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в област Кюстендил показват, че:

  • През учебната 2022/2023 година в предучилищното образование (детските градини и подготвителните групи в училищата) са записани 3 149 деца, или с 2.6% повече в сравнение с предходната година.
  • В началното образование (I – IV клас) се обучават 3.5 хил. ученици, а в прогимназиалното (V – VII клас) – 2.8 хиляди.
  • Завършилите средно образование през 2022 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 383 и 151 ученици.