Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през първото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кърджали към края на март 2023 г. нарастват с 0.2 хил., или с 0.7% спрямо края на декември 2022 г., като достигат 31.2 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2022 г. наетите лица в обществения сектор бележат увеличение с 2.3% (до 9.8 хиляди), докато в частния сектор имаме намаление с 0.1% и достигат до 21.4 хиляди.

В края на март 2023 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 0.7%. В сравнение с края на март 2022 г. наетите в обществения сектор нарастват с 3.8% (или с 0.4 хил.), докато в частния сектор намаляват с 0.6% (или с 0.1 хил.).

През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата за областта нараства с 0.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. и достига 1 383 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 558 лв., а за частния – 1 305 лева.

През първото тримесечие на 2023 г. средната брутна месечна работна заплата за област Кърджали нараства с 12.6% в сравнение със същия период на предходната година.