Противообществени прояви на малолетните и непълнолетните лица в област Бургас през 2022 година

През 2022 г. в област Бургас на отчет в детските педагогически стаи са водени 325 малолетни и непълнолетни лица за извършените от тях противообществени прояви и престъпления.