Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство в Софийска област през четвъртото тримесечие на 2022 година

През четвъртото тримесечие на 2022 г. в Софийска област са издадени разрешителни за строеж на 207 жилищни сгради с 269 жилища в тях и 47 157 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 67 други сгради с 15 930 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 2.8%, броят на жилищата в тях – с 9.1%, но общата им застроена площ се увеличава с 1.0%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват с 20.2%, както и разгънатата им застроена площ – със 73.2%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 21.8%, жилищата в тях намаляват със 7.9%, а разгънатата им застроена площ е със 17.2% по-голяма. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 15.5% повече, докато разгънатата им застроена площ е с 69.1% по-малка.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. в Софийска област е започнал строежът на 98 жилищни сгради със 100 жилища в тях и с 19 266 кв. м разгъната застроена площ и на 25 други сгради с 3 179 кв. м РЗП.