Наети лица и средна брутна работна заплата в област Монтана през четвърто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово
и служебно правоотношение в област Монтана към края на декември 2022 г. намаляват с 2.1%
спрямо края на септември 2022 г., като достигат до 26.9 хиляди.
Спрямо края на третото тримесечие на 2022 г. наетите лица в обществения сектор намаляват
с 3.6% (до 9.8 хил.), а в частния сектор с 1.2% (до 17.1 хиляди).