Дейност на местата за настаняване в област Търговище през октомври 2022 година

През октомври 2022 г. в област Търговище са функционирали 13 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 263, а на леглата – 480. Общият брой на нощувките, регистрирани през октомври 2022 г. е 2 482, или със 17.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват със 7.0%, а при тези от български граждани има ръст с 23.8%.