Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през третото тримесечие на 2022 година

През третото тримесечие на 2022 г. в Софийска област са издадени разрешителни за строеж на 213 жилищни сгради с 296 жилища в тях и 46 689 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 84 други сгради с 59 366 кв. м РЗП.

В сравнение с предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са по-малко с 12.3%, жилищата в тях – с 3.6%, а общата им застроена площ – с 16.3%. Броят на други сгради, които са получили разрешителни за строеж, е с 23.5% повече, а тяхната РЗП е по-голяма със 102.4%.

Спрямо същия период на предходната година издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече с 11.5%, броят на жилищата в тях – с 1.0%, както и общата им застроена площ – с 6.8%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличава с 29.2%, но тяхната РЗП намалява с 5.5%.

През третото тримесечие на 2022 г. е започнал строежът на 166 жилищни сгради с 217 жилища в тях и 34 650 кв. м обща застроена площ, и на 22 други сгради с 47 170 кв. м РЗП.