Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област София (столица) през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общинските администрации на територията на област София (столица) са издали разрешителни за строеж на 338 жилищни сгради с 5 984 жилища в тях и 716 885 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 4 административни сгради/офиси с 11 427 кв. м РЗП и на 49 други сгради с 58 887 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нараства с 47.6%, жилищата в тях с 80.5%, а общата им застроена площ – с 83.4%. При издадените разрешителни за строеж на други видове сгради е регистрирано нарастване с 14.0%, но общата им застроена площ намалява с 32.2%.