Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общинските администрации на територията на Софийска област са издали разрешителни за строеж на 243 жилищни сгради с 307 жилища в тях и 55 776 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 68 други сгради с 29 336 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие са издадени с 6.1% повече разрешителни за строеж на жилищни сгради с 4.4% повече жилища и съответно с 25.3% по-голяма застроена площ. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 1.4%, а тяхната РЗП – с 44.6%.

В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 19.1%, броят на жилищата в тях – с 4.4%, а общата им застроена площ – с 43.0%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 8.1% по-малко, а тяхната РЗП намалява със 17.8%.