Дейност на местата за настаняване в област Добрич през юли 2022 година

През юли 2022 г. в област Добрич са функционирали 180 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 11.5 хил., а на леглата – 28.7 хиляди. В сравнение с юли 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства с 20.0%, а броят на леглата в тях се увеличава с 29.1%.