Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Пазарджик през второто тримесечие на 2022 година (Предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Пазарджик през второто тримесечие на 2022 г. е 41, което е с 57.7% повече спрямо съответното тримесечие на предходната година. Новопостроените жилища в тях са 134, като в сравнение със същия период на 2021 г. е регистрирано увеличение с 39.6% (фиг. 1).

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2022 г. със стоманобетонна конструкция са 75.6%, с тухлена – 14.6% и с друга – 9.8%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) – 165 сгради с 1 026 жилища, Пловдив – 163 сгради с 533 жилища, и Бургас – 138 сгради с 472 жилища в тях.