Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Добрич през второ тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 42 жилищни сгради с 69 жилища в тях и с
13 539 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 30 други сгради със 17 189 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради, застроената им площ и броят на жилищата в тях се увеличава съответно с 23.5, 78.0 и 53.3%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради бележи ръст от 15.4%, а разгънатата им застроена площ – със 164.8%.