Дейност на местата за настаняване в област Добрич през юни 2022 година

През юни 2022 г. в област Добрич са функционирали 150 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 9.7 хил., а на леглата – 24.1 хиляди. В сравнение с юни 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства с 24.0%, а броят на леглата в тях се увеличава с 44.6%.