Образование в област Ловеч през 2021/2022 учебна година

Основните резултати, от провежданите от Националния статистически институт (НСИ), ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, за област Ловеч са следните:

  • През учебната 2021/2022 година в детските градини са записани 3 462 деца, като е

регистрирано увеличение с 0.2% в сравнение с предходната учебна година.

  • През 2021 г. основно образование са завършили 1 031 ученици, а завършилите

среднообразование в общообразователните и професионални програми съответно 566 и 247 ученици.

  • Записаните в степен „професионален бакалавър“ на висшето образование за

академичната 2021/2022 година са 152 души.