Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения към 31.12.2021 година в област Добрич

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2021 г. в област Добрич функционират 7 заведения за болнична помощ със 756 легла, от които 6 болници с 666 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 37 с 29 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 4. Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2021 г. многопрофилните болници са 3 с 476 легла, а специализираните болници са 3 със 190 легла.