Дейност на местата за настаняване в област Добрич през май 2022 година

През май 2022 г. в област Добрич са функционирали 94 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.8 хил., а на леглата – 14.4 хиляди. В сравнение с май 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства с 44.6%, а броят на леглата в тях се увеличава с 95.8%.