Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Бургас към 31.12.2021 година

Към 31.12.2021 г. броят на заведенията за болнична помощ на територията на област Бургас е 19 с 3 212 легла, като 17 от тях са болници с 2 924 легла.