Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област София (столица) през 2021 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2021 г. на отчет[1] в детските педагогически стаи на територията на област София (столица) са водени 1 264 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 89.9%;
  • малолетни (8-13 години) – 10.1%;
  • момчета –  877 (69.4%);
  • момичета – 378 (30.6%);
  • учащи – 1 027 (81.3%);
  • в криминогенна среда живеят 441 малолетни и непълнолетни (34.9%).

[1] Съгласно чл.26, ал.1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните лица се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.