Жилищен фонд в област Сливен към 31.12.2021 година

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2021 г. броят на жилищните сгради в област Сливен е 59 258 или 2.8% от общия жилищен фонд в страната.