Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през първото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен към края на март 2022 г. се увеличава с 0.3 хил, или с 0.7%, спрямо края на декември 2021 г., като достигат 36.1 хиляди.