Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през първото тримесечие на 2022 година

През първото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Сливен е 63.6 хил., от които 35.9 хил. са мъже, а 27.7 хил. са жени.