Образование в област Сливен през учебната 2021/2022 година

През учебната 2021/2022 г. детските градини в област Сливен са 60 и броят им намалява с 1 или 1.6% спрямо 2020/2021 учебна година.