Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през януари 2022 година

През януари 2022 г. в областта са функционирали 199 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.4 хил., а на леглата – 10.5 хиляди. В сравнение с януари 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 13.1%, а леглата в тях – с 18.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 59.8 хил., или с 30.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 52.8 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 7.0 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 67.3% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 53.6%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 25.1% от нощувките на чужденци и 27.4% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 7.6 и 19.0%.