НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на декември 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 62.4 хиляди. Спрямо края на септември 2021 г. наетите лица намаляват с 0.7%, а в сравнение със същия период на предходната година (декември 2020 г.) намаляват с 0.9%. В обществения сектор на област Русе в края на септември работят 13.9 хил. души, а в частния сектор – 48.5 хил., или 77.7% от всички наети лица в областта. Спрямо третото тримесечие на 2021 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 0.7%.