Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Търговище през четвърто тримесечие на 2021 година

През четвъртото тримесечие на 2021 г. местните администрации в област Търговище са издали разрешителни за строеж на 9 жилищни сгради със 132 жилища в тях и 9 734 кв. м. разгъната застроена площ (РЗП), и на 7 други сгради с 5 677 кв. м. РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са с 57.1% по-малко, докато броят на жилищата в тях се увеличава с 85.9%, а общата им застроена площ – с 29.1%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, са с 30.0% по-малко, както и общата им застроена площ – със 77.7%.