Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2021 година

През четвърто тримесечие на 2021 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 88 жилищни сгради с 378 жилища в тях и 43 075 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 141 други сгради с 56 231 кв. м РЗП.