Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през ноември 2021 година

Дейност на местата за настаняване в област ЯПрез ноември 2021 г. в област Ямбол са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.