Дейност на местата за настаняване в област Добрич през ноември 2021 година

През ноември 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Добрич са функционирали 34 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.4 хил., а на леглата – 3.3 хиляди. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2021 г., е 7.5 хиляди. Българските граждани са реализирали 5.9 хил. нощувки, а чуждите – 1.6 хиляди.