Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област София (столица) през 2020 година

През 2020 г. в област София (столица) са регистрирани 8 080 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2019 г. се наблюдава намаление с 27.3%. През годината са настъпили 622 тежки произшествия, при които леко ранени са 457 души, тежко ранени са 290, а загинали – 35 души. В сравнение с 2019 г. броят на загиналите намалява с 53.3%. Броят на леко и тежко ранените лица също намалява съответно с 14.6 и 15.7%.

По брой пътнотранспортни произшествия с пострадали област София (столица) заема второ място в страната.