Дейност на местата за настаняване в област Добрич през октомври 2021 година

През октомври 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Добрич са функционирали 49 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.8 хил., а на леглата – 7.1 хиляди.