Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Ямбол през 2021 година

Резултатите от проведеното през 2021 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 83.5% от домакинствата в област Ямбол имат достъп до интернет в домовете си.