Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през октомври 2021 година

През октомври 2021 г. в област Кърджали са функционирали 56 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 907, а на леглата – 1 832.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2021 г. е 7 721. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди е 4 669, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – 3 052.

През октомври 2021 г. в местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 54.4% от общия брой нощувки на чужди граждани и 61.6% – на българи, докато в местата за настаняване с 3 звезди те са съответно 45.6% и 38.4%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 63.9% от всички реализирани нощувки, следвани от Литва – 9.4%, Гърция – 7.4% и Полша – 4.6%.