Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство през третото тримесечие на 2021 г. в област София (столица)

През третото тримесечие на 2021 г. общинските администрации на територията на област София (столица) са издали разрешителни за строеж на 321 жилищни сгради с 4 274 жилища в тях и 485 705 кв. м разгъната застроена площ (РЗП)  и на 48 други сгради със 139 388 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава с 19.3%, но броят на жилищата в тях и общата им застроена площ намаляват съответно с – 20.4 и 15.0%. При издадените разрешителни за строеж на други видове сгради е регистрирано нарастване с 50.0%, a при общата им застроена площ  с повече от два пъти.