Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през третото тримесечие на 2021 година

През третото тримесечие на 2021 г. в Софийска област са издадени разрешителни за строеж на 191 жилищни сгради с 293 жилища в тях и 43 705 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 65 други сгради с 62 793 кв. м РЗП.

В сравнение с предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са по-малко с 6.4%, жилищата в тях – с 0.3%, но общата им застроена площ е с 12.1% по-голяма. Броят на други сгради, които са получили разрешителни за строеж, е с 12.2% по-малко, докато тяхната РЗП е по-голяма със 75.9%.

Спрямо същото тримесечие на предходната година издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече с 38.4%, броят на жилищата в тях – с 98.0%, както и общата им застроена площ – с 94.3%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличава с 1.6%, а тяхната РЗП – със 199.4%.