Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през третото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на септември 2021 г. намаляват с 10.1 хил, или с 8.3%, спрямо края на юни 2021 г., като достигат 111.6 хиляди.