Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Търговище през третото тримесечие на 2021 година

През третото тримесечие на 2021 г. местните администрации в област Търговище са издали разрешителни за строеж на 21 жилищни сгради с 71 жилища в тях и 7 540 кв. м. разгъната застроена площ (РЗП), и на 10 други сгради с 25 493 кв. м. РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са два пъти повече, броят на жилищата в тях се увеличава близо осем пъти, а общата им застроена площ – близо три пъти. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, са с 66.7% повече, както и общата им застроена площ – с единадесет пъти.