Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ямбол през третото тримесечие на 2021 година

През третото тримесечие на 2021 г. местните администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 17 жилищни сгради с 25 жилища в тях и 4 408 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 27 други сгради с 19 930 кв. м РЗП.