Дейност на местата за настаняване в област Добрич през август 2021 година

През август 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Добрич са функционирали 149 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 10.6 хил., а на леглата – 25.5 хиляди. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2021 г., е 485.0 хиляди. Чуждите граждани са реализирали 332.4 хил. нощувки, а българските – 152.6 хиляди.