Издадени разрешителни за стоеж на нови сгради в област Благоевград през второто тримесечие на 2021 година

През второто тримесечие на 2021 г. общинските администрации на територията на област Благоевград са издали разрешителни за строеж на 97 жилищни сгради с 264 жилища в тях и 39 146 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 77 други сгради с 26 900 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 10.2%, жилищата в тях – с 50.9%, a съответната им РЗП – с 49.3%. При броя на издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава увеличение с 22.2%, докато разгънатата им застроена площ бележи спад с 12.3%.

В сравнение с второто тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 16.9%, броят на жилищата в тях – с 82.1%, а разгънатата им застроена площ – с 63.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради нараства с 45.3%, както и разгънатата им застроена площ – с 6.1%.