Основни данни за културата в област София (столица) през 2020 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио и телевизионната програмна дейност. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

            В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите, музикалните колективи и библиотеките.

  1. Музеи

Към 31.12.2020 г. на територията на София (столица) функционират 18 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Посещенията в музеите през 2020 г. са 273 хил. и в сравнение с 2019 г. се намаляват с 68.5%, като 14.0% от тях са осъществени в дните със свободен вход. Регистрирано е намаление на посещенията на чужденци в музеите – със 197 хил., или с 84.3%, в сравнение с предходната година.

Общият персонал на музеите в област София (столица) през 2020г. е 747 души и се намалява с 0.1% в сравнение с 2019 година.