ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩАВ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА(ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в
експлоатация жилищни сгради в област Плевен през второто тримесечие на 2021 г. е 11, а
новопостроените жилища в тях са 13. Спрямо първото тримесечие на 2021 г. сградите са с 1 по-
малко, или с 8.3%, а жилищата в тях – с 49, или със 79.0%.