Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Добрич през второто тримесечие на 2021 година

През второто тримесечие на 2021 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 42 жилищни сгради с 68 жилища в тях и със 7 208 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 17 други сгради с 5 507 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нараства с 50.0%, а застроената им площ и броят на жилищата в тях съответно с 80.0 и 142.9%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради бележи спад от 51.4%, както и разгънатата им застроена площ – със 77.7%.