Издателска дейност в област София (столица) през 2020 година

През 2020 г. в област София (столица) са издадени:

  • 5 792 книги с годишен тираж 3 734 хиляди;
  • 1 000 брошури с годишен тираж 1 025 хиляди;
  • 99 вестници с годишен тираж 110 529 хиляди.

            В сравнение с предходната година през 2020 г. броят на издадените книги и брошури нараства с 368 (5.7%), но средния тираж намалява от 1 052 през 2019г., на 701 през 2020 г. или с 33.4%.