Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през второто тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен спрямо края на март 2021 се увеличава с 0.7% и към края на юни 2021 г. техният брой е 37.8 хиляди.